Menu Close

Forumteater Magnuscasen

Forumteater

Grundspil til Magnus-casen - I grundspillet indgår følgende roller:

Sygeplejerske på børneafdelingen

Sagsbehandler fra kommunen

Familiekonsulent

Camilla, mor til Magnus

Situation

Vi er til udskrivningskonference i børneafdelingen på sygehuset. Sygeplejersken, sagsbehandleren, familiekonsulenten og Camilla deltager i konferencen.

Grundspil

Sygeplejersken tager ledelse af mødet og siger: Velkommen til konferencen. Det er nu vores opgave at finde ud af om du, Camilla, og Magnus skal hjem, eller om vi skal finde andre løsninger. Jeg vil derfor gerne have at vi tager en runde hvor vi hver især kommer med vores syn på det, og jeg beder først dig, Camilla, om at fortælle os hvad du gerne vil.

Camilla siger: Jeg vil gerne hjem med Magnus. Min mor har sørget for at vi har en lejlighed der hvor hun bor, og hun vil hjælpe mig med at passe Magnus. Jeg trænger til at komme hjem og har brug for det.

Sygeplejersken spørger: Ja, og hvad tænker du, familiekonsulent?

Familiekonsulenten siger: Jeg støtter Camilla i at skulle hjem nu. Hun trænger til at komme i en almindelig hverdagsrytme med Magnus, og vi har sørget for at du, Camilla, får 10 ugentlige støttetimer, og vi har også aftalt at du og Magnus kommer i Unge Mødregruppen, hvor du kan få støtte og møde andre unge mødre, så jeg går ind for at du kommer hjem, Camilla.

Sygeplejersken spørger Ja, hvad siger du til det, sagsbehandler?

Sagsbehandler siger: Camilla, jeg er bekymret for om det er en god løsning at du kommer hjem. Magnus stiller store krav til dig, og selvom din mor gerne vil hjælpe og du får støtte både af familiekonsulenten og Unge Mødre, så er jeg i tvivl om det er en god løsning for dig og for Magnus. Det er en stor omvæltning i dit liv at blive mor, og indtil nu har der været mange her på sygehuset og din egen mor som har hjulpet til. Når du kommer hjem bliver det meget anderledes for dig, så jeg er meget i tvivl om det er en god løsning.

Sygeplejersken siger: Jeg kan høre du er bekymret, sagsbehandler. Jeg er selv i tvivl om hvad der er den rigtige beslutning lige nu. Vi har lært Camilla og Magnus at kende her på børneafdelingen, og flere af os har talt om at det ville være godt at finde en anden løsning end at du kommer hjem, Camilla.

Du har givet udtryk for at du har brug for at der er nogle omkring dig som kan tage vare på Magnus når du f.eks. har brug for at sove. Magnus har brug for omsorg og nærvær hele tiden når han ikke sover, og derfor vil det være så godt hvis vi kan finde en rigtig god løsning for jer begge to.

Men jeg ved ikke om vi kan finde andre løsninger – om der er andre muligheder. Hvad tænker du, Camilla?

Camilla siger: Jamen jeg vil bare så gerne hjem. Jeg ved min mor vil hjælpe mig, og jeg får familiekonsulenten på besøg og skal også være med i Unge Mødre, så jeg tror det kan blive godt, og jeg vil så gerne hjem fra sygehuset og hjem med Magnus.

Familiekonsulenten siger: Ja, Camilla, og jeg er helt sikker på at vi sammen finder ind i et godt samarbejde – både når jeg kommer på besøg hos dig og når du er med i Unge Mødregruppen, så jeg tror på at det bedste er at du kommer hjem med Magnus – og du har jo også din mor tæt på når du kommer hjem.

Sygeplejersken spørger: Sagsbehandler, er der andre muligheder end at Camilla skal hjem? Har kommunen andre muligheder at byde ind med? Er det muligt at Camilla for eksempel kan komme på et mødre-spædbarnehjem i en periode?

Socialrådgiver siger: Næ, vi har jo ikke et mødre-spædbarnehjem i kommunen. Selvom jeg er bekymret, kan jeg ikke se at der er grundlag for at gøre andet end at imødekomme Camillas ønske om at komme hjem og udskrive hende, så jeg tænker at det er det vi skal beslutte.
Her slutter forumteaterinstruktøren grundspillet
Forumteaterinstruktøren beder nu tilskuerne om at reflektere over det der er spillet, drøfte begivenhederne og komme med løsningsforslag til andre handlinger. Samtidig opfordres tilskuerne til enten at komme med forslag til andre handlinger til én/flere af skuespillerne eller til at selv at træde ind som skuespiller/erstatte en af skuespillerne og tage pågældendes position på sig.

Det betyder at de skuespillere som ikke erstattes af tilskuere starter med at gentage rollen fra grundspillet, men fordi der er kommet en ny/flere nye skuespillere med i spillet, vil spillet højst sandsynligt udvikle sig på en anden måde.  Alle skal improvisere og spille en rolle som er anderledes end den der var i grundspillet i forhold til at give svar på det som én/flere skuespillere nu spiller ind med. Herigennem udvikler spillet sig til et nyt spil med et anderledes forløb end i grundspillet.

Hvor mange gange spillet skal spilles viser sig i løbet af processerne.