Menu Close

Systematisk analysemodel

En model til systematisk analyse, refleksion og handling i det tværprofessionelle arbejde

Hensigten med modellen er kritisk analyse og udvikling af det tværprofessionelle arbejde. Modellen skal sikre at de studerende kommer frem til kernen i den aktuelle problemstilling ved at stille centrale spørgsmål i arbejdet med casen. Det er en systemisk model, hvilket betyder at alle elementerne er betydningsfulde og står i relation til hinanden, og at hvis der ændres i en kategori, påvirker det de øvrige kategorier. Kategorierne og begreberne er dog ikke endelige og absolutte, men må vurderes i et overordnet tværprofessionelt udviklingsperspektiv og i relation til den konkrete problemstilling og kontekst.

Modellen er desuden dynamisk, hvilket betyder, at man kan tage fat i kategorierne i vilkårlig rækkefølge. Essensen er dog at alle kategorier skal gennemtænkes i det tværprofessionelle arbejde både i planlægnings-, handlings- og evalueringsfasen, og at kategorien barnet/den unge skal fremhæves som den centrale kategori, idet det tværprofessionelle arbejde tager udgangspunkt i barnets/den unges deltagelses- og udviklingsmuligheder.