Menu Close

Program for to dages undervisningsforløb med afsæt i den autentiske case om Emilie

Program for to dages undervisningsforløb med afsæt i den autentiske case om Emilie

Deltagere i forløbet: I alt 94 studerende. 46 socialrådgiverstuderende fra overbygningsmodulet ”Udsatte børn og unge” og 48 pædagogstuderende fra specialiseringen ”Børn og unge”. Alle studerende var i gang med deres 5. semester.

Didaktisk metode: Rollespil

Undervisere: Undervisergruppen bestod af fem undervisere, som havde forberedt forløbet og udarbejdet procesmaterialer. Derudover var der undervisning ved en jurist fra Socialrådgiveruddannelsen og oplæg ved repræsentant fra TABUKA.

Første undervisningsdag

TidspunktIndholdProcesMaterialer
09.00 – 11.30Fælles·       Velkomst

·       Præsentation af programmet og rollespil som didaktisk metode

·       Oplæg om tværprofessionelt samarbejde

·       Oplæg om centrale juridiske forhold på børne- og ungeområdet

·       Introduktion til gruppearbejdet med afsæt i Emiliecasen og vejledende procesmaterialer

 Undervisningsmateriale om·       Tværprofessionelt samarbejde

·       Juridiske forhold på børne- og ungeområdet

·       Emiliecasen

·       Gruppeinstruktioner til de tre rollespil

11.30 – 12.00Frokost  
12.00 – 15.30 Gruppeproces med løbende vejledning·       Læse casen og første gruppeinstruktion

·       Rollespil med afsæt i pædagogens professionsrum: Beruset far henter Emilie i skolefritidsordningen

·       Læse anden gruppeinstruktion

·       Rollespil med afsæt i socialrådgiverens professionsrum: Børnesamtale med Emilie i plejefamilien

·       Fælles faglig refleksion over de to rollespil og forberedelse til netværksmødet til næste undervisningsdag

 

 

 

Anden undervisningsdag

TidspunktIndholdProcesMaterialer
09.00 – 12.00 Gruppeproces med løbende vejledning·       Rollespil: afvikling af netværksmøde om Emilie

·       Refleksion og analyse ved brug af analysemodel

 

·       Analysemodel
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 13.30FællesOplæg ved repræsentant fra TABUKA  
13.30 – 14.00Fælles·       Opsamling på forløbet

·       Evaluering

·       Afslutning