Menu Close

Program for tre ugers tværprofessionelt undervisningsforløb

Program for tre ugers tværprofessionelt undervisningsforløb

Deltagere: 30 studerende fra sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen

 

Didaktisk metode: Problembaseret læring, analysemodel og materialet

Formål og mål i det tværprofessionelle arbejde

Undervisere: Undervisergruppen bestod af seks undervisere, som havde planlagt forløbet, udarbejdet procesmaterialer og forberedt undervisning.

På første undervisningsdag deltog fem undervisere, på anden undervisningsdag deltog seks undervisere og på de øvrige dage var der minimum to undervisere.

Derudover var der oplæg ved eksterne oplægsholdere: en jurist fra Socialrådgiveruddannelsen, en leder af et kommunalt Børne- og Familiecenter og en overlæge fra en børneafdeling.

 

Grundlitteratur: Højholdt, Andy (2013), Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis,

Hans Reitzels Forlag

Primær og sekundær litteratur blev lagt på Fronter til de studerende.

 

Første undervisningsdag i første uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 12.00·       Velkomst·       Introduktion til forløbet·       Formål og program·       Deltagerpræsentation

·       Underviseroplæg om tværprofessionelt samarbejde

 ·       FN´s børnekonvention·       Katrin Hjort, kapitel 5 i: Professionaliseringen i den offentlige sektor·       Christian Quvang m.fl.: Man skal handle før mælken bli´r sur
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 13.00 Inddeling af studerende i tværprofessionelle grupper 
13.00 – 14.30Fælles·       Innovationsspil i grupper ·       Innovationsspillet Co-creator
14.30 – 15.00Fælles·       Opsamling på dagens forløb  

 

 

Anden undervisningsdag i første uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 12.00Fælles·       Præsentation af den digitale platform·       Præsentation af baggrunden og formål med indholdet på den digitale platform·       Præsentation af de autentiske cases

·       Underviseroplæg om børn og unge i udsatte positioner

 

Gruppeproces·       Afprøvning af den digitale platform·       Grupperne orienterer sig i de autentiske cases og vælger den case de vil arbejde med igennem tre-ugers forløbet.

 

 

·       Randi Andersen m.fl.: At være pædagog, lærer, sygeplejerske·       Line Lerche Mørch: Anerkendelse i tværprofessionelt samarbejde
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 15.00 Gruppeproces med vejledning·       Fordybelse i den valgte case·       Undersøgelse af hvad det er for problematikker der er i casen·       Undersøgelse af hvad gruppen har af faglig viden om problematikkerne og hvad gruppen mangler viden om

·       Opstilling af læringsmål for den enkelte i gruppen

·       Beslutning om hvem der søger viden om de forskellige problemstillinger

·       Procesinstruktion

 

 

Tredje undervisningsdag i første uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 11.00FællesUnderviseroplæg om·       Monofaglige perspektiver og resiliens   
11.00 – 12.00Fælles·       Eksternt oplæg om centrale juridiske forhold i det mono- og tværprofessionelle arbejde på børne- og ungeområdet·       Introduktion til gruppeproces  
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 14.00 Gruppeproces med vejledning·       En af de studerende holder oplæg på baggrund af det faglige tema som den studerende har undersøgt, og gruppens andre deltagere bidrager undervejs med den viden de har forberedt om deres faglige tema.·       Procesinstruktion

 

 

Fjerde under visningsdag i anden uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 12.00Fælles·       Underviseroplæg om Kommunikation og refleksion·       Fælles dialog om og drøftelse af tværprofessionelt samarbejde med afsæt i gruppernes cases ·       Charlotte Højholt: Faglighed og fællesskaber i relation til arbejdet med børn i vanskeligheder
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 15.00 Gruppeproces med vejledningGruppearbejde med fokus påa) barne- og forældreperspektiver i den valgte case ogb) hvordan undervisningen i kommunikation og refleksion får betydning for gruppernes arbejde med den valgte case og samarbejdet i gruppen. 

 

 

Femte undervisningsdag i anden uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 12.00Fælles·       Underviseroplæg om projektteori og projektarbejdsformenGruppeproces med vejledningGrupperne udarbejder problemformulering og problemstillinger med afsæt i casen og opstiller mål for de faglige indsatser og det tværprofessionelle samarbejde·       McDermott:Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 15.00Fælles·       Eksternt oplæg om arbejdet med mishandlede børn (battered children) ved overlæge på børneafdeling  

 

 

Sjette undervisningsdag i anden uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 11.00Fælles·       Eksternt oplæg om det kommunale arbejde med børn og unge i udsatte positioner ved leder af Børne- og Familiecenter ·       Bo Morthorst Rasmussen: Samarbejde på tværs
11.00 – 12.00 Gruppeproces med vejledning·       Gruppen arbejder med at undersøge den valgte case i relation til om de to eksterne oplægsholderes oplæg har åbnet til nye problemstillinger.·       Gruppen udarbejder arbejdsplan for gruppens fremadrettede arbejde med casen, herunder de problemstillinger som gruppens deltagere skal forberede at give faglige svar på. 
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 14.00Fælles·       Opsamling på ugens gruppeprocesser og aflevering af gruppernes arbejdsplaner  

 

 

Syvende undervisningsdag i tredje uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 11.00Fælles·       Underviseroplæg om implementering·       Underviseroplæg om forældresamarbejde og forældreperspektiver i tværprofessionelt samarbejde ·       Kaj Madsen: Omsorg for børn gennem omsorg for forældre
11.00 – 12.00 Gruppeproces med vejledningEn i gruppen holder oplæg om det faglige tema som pågældende har undersøgt, og de andre bidrager med de faglige temaer som de har undersøgt. 
12.00 – 12.30Frokost  
12.30 – 15.00 Gruppearbejde med vejledningGrupperne arbejder med at kvalificere deres faglige svar på de problemstillinger som de har valgt at arbejde med. 

 

 

Ottende og sidste undervisningsdag i tredje uge

TidspunktIndholdProcesMaterialer og litteratur
09.15 – 10.30Fælles·       Underviseroplæg om lærerfaglige perspektiver i forhold til gruppernes cases med fokus på hvordan der tales om børn i udsatte positioner i skolen  
10.30 – 11.30 Gruppearbejde med vejledning·       Grupperne arbejder med at færdiggøre casearbejdet 
11.30 – 12.00Frokost  
12.00 – 14.00Fælles·       Grupperne fremlægger deres casearbejde i plenum med særligt fokus på problemstillinger og indsatsperspektiver.·       Efter hver fremlæggelse er der faglig udveksling og feedback.

 

  
14.00 – 15.00Fælles·       Præsentation af den individuelle evaluering

·       Opsamling på forløbets indhold og proces

·       Afslutning

Evaluering af forløbet·       Individuel evaluering ·       Evalueringsskema