Menu Close

Links

EN OVERSIGT OVER LINKS

I Børn og Unge på Tværs er der en række temaer, som går igen i andre sammenhænge. Nedenfor har vi samlet links til hjemmesider, der har en relevans for de to centrale temaer om tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge og børns og unges stemmer i den sammenhæng.

Øverst er der generelle links, som henviser til hovedhjemmesider, derefter er der mere specifikke links, som leder hen til dele af hjemmesider, rapporter, socialfaglige metoder og redskaber, pjecer og lignende. Vi har også samlet links til børne- og ungeorganisationer, og endelig har vi fundet filmklip på hjemmesider af relevans for projektet.

Oversigten over links er ikke udtømmende, men resultatet af en søgning efter temaerne med en søgemaskine og på centrale hjemmesider. Vi håber, at linksene kan bidrage til det videre arbejde med Børn og Unge på Tværs på mangfoldige og inspirerende måder.